Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 2. 7. 2022

Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
(sviatok)

ZBIERKA

Dnes sa koná pri sv. omšiach "zbierka na dobročinné diela Svätého Otca".

OZNAM PRE DETI A BIRMOVANCOV; TE DEUM

V stredu 29.6., keďže je slávnosť sv. Petra a Pavla, nebude detská sv. omša. Sv. omša o 17.00 bude zároveň TE DEUM pre žiakov, študentov, pedagógov a nepedagogických zamestnancov škôl v našej farnosti. Prosíme študentov a pedagógov, aby zabezpečili službu lektorov (čítanie Božieho slova a prosieb) pri sv. omši.

Vo štvrtok 30.6. bude posledná katechéza birmovancov v tomto školskom roku.

V piatok nebude detské stretko. Stretká pre deti budú pokračovať až v novom školskom roku.

Veľmi povzbudzujeme deti a mládež k prijatiu sv. zmierenia pred letnými prázdninami. Pre deti a mládež budeme k dispozícii najmä vo štvrtok 30.6. od 17.00 - 18.00. Prosíme ostatných, aby im dali prednosť.

PRVÝ PIATOK; KANCELÁRIA

Spovedať "v prvopiatkovom týždni" budeme vo štvrtok (30.6.) a na prvý piatok (1.7.) 17.00 - 19.00.
Kancelária bude v piatok 1.7. zatvorená.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 2.7. bude v našom farskom kostole "fatimská sobota" o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.


TE DEUM CK

V stredu 29.6. bude o 10.00 TE DEUM pre študentov a všetkých zamestnancov Cirkevného konzervatória.

SLÁVNOSŤ SV. PETRA A PAVLA

V stredu 29.6. je slávnosť a prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Keďže je to pracovný deň, sv. omše budú 6.30; 17.00; 18.30. V tento deň spovedať nebudeme, iba v súrnom prípade, na osobné požiadanie. na sv. omši o 17.00 zaspievame slávnostné
TE DEUM - poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý školský rok.
Večerná sv. omša v utorok 28.6. je už vigília slávnosti.

SYNODÁLNY PROCES FARNOSTI

Farská fáza synodálneho procesu sa v našej farnosti oficiálne uzatvorila dňa 14. 6. 2022 odoslaním spracovanej syntézy arcidiecéznemu synodálnemu tímu. Farský synodálny tím súčasne vypracoval aj zhrnutie procesu pre farnosť, ktoré nájdete na stolíku pri východe z kostola a môžete si ho vziať. Na jeseň 2022 budeme o záveroch synodálneho procesu v našej farnosti, uvedených v texte, hovoriť na pastoračnom stretnutí farníkov. Konkrétny dátum stretnutia bude včas oznámený po prázdninách.

NEMOCNICA - SV. OMŠE

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu, UNB vydala zákaz návštev v nemocnici. Z tohto dôvodu sú sv. omše v nemocničnej kaplnke, až do odvolania, zrušené. Návšteva kňaza pre chorých na oddeleniach je možná iba vo veľmi vážnom prípade, resp. zdravotnom stave chorého.

Liturgické čítania, 2. 7. 2022

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...