Album - Piatkové adorácie

 

04. 02. 2011

Piatkové adorácie

Od piatku 17. septembra 2010 sú v našom farskom chráme každý piatok celodenné eucharistické adorácie. Najsvätejšia sviatosť je vystavená k poklone po rannej svätej omši o 7.00 a kostol je celý deň otvorený pre modlitbu. Sviatostný Kristus udeľuje osobnú audienciu každému, kto sa zastaví v ktorúkoľvek chvíľu dňa. Vždy prítomný a ochotný počúvať a hovoriť k duši. Je možné sa tiež zapísať na hodinovú adoráciu počas dňa v rámci služby.

Späť na galérie