Album - Veľkonočná výzdoba

 

23. 04. 2011

Veľkonočná výzdoba

Od veľkonočnej vigílie sa v kostole nachádza výzdoba, ktorá svojimi symbolmi vyjadruje Kristovo zmŕtvychvstanie. Je to Veľkonočná svieca - Paškál, ktorá je symbolom Krista, pravého svetla sveta. Tento rok darovaná cestovnou kanceláriou AwearTour, ktorá je vyrobená ručne z včelieho vosku. Má 8 kilogramov a má krásnu arómu včelých plástov. Potom socha Zmŕtvychvstalého. Veľkonočný baránok, ktorého napiekli a darovali bohuznámi farníci, vyzdobený, prázdny Boží hrob, ktorý akoby hovoril a svedčil: "Niet ho tu, vstal zmŕtvych!" Počas veľkonočnej oktávy sa pripravujeme na slávenie sviatku Božieho milosrdenstva novénu od Veľkého piatku do veľkonočnej soboty. Ježiš Kristus je ako vzkriesený aj na obraze Božieho milosrdenstva, ktorý je dočasne umiestnený v presbytériu.

Späť na galérie