Album - FARSKÁ PÚŤ - SOFIA

 

07. 05. 2011

FARSKÁ PÚŤ - SOFIA

Tohtoročná farská púť mala za cieľ Turecko. Začala sa v piatok 6.mája 2011 sv. omšou za pútnikov v našom kostole zavčas ráno o 3.30. Po sv. omši sa autobus naložený pútnikmi vydal na ďalekú cestu cez Maďarsko, Srbsko, Bulharsko do Turecka. Večer asi o 19.30 sme prišli do hlavného mesta Bulharska Sofie, kde nás čakal prvý nocľah v hoteli Budapest. V Sofii nás už čakal o. Luis Eduardo z Venezuely, ktorý sa tiež zúčastnil našej púte, ale ktorý prišiel do Sofie skôr letecky kvôli chýbajúcim srbským vízam. Pripravil nám prekvapenie, pretože nás privítal s o. Srečkoém, chorvátskym karmelitánom, ktorý už roky žije v komunite v Sofii. Na druhý deň sme išli navštíviť karmelitánsky kláštor, v ktorom žijú klauzúrne sestry karmelitánky, medzi ktorými sú, na naše veľké prekvapenie, aj tri Slovenky. Srdečne nás prijali na čele s matkou Natanaelou, ktorá je Chorvátka. Je to kláštor karmelitánok s východným, gréckokatolíckym obradom, čo je veľká zvláštnosť. Bol založený z iniciatívy bývalého nuncia v Bulharsku a Turecku, Giuseppe Roncalli, ktorý sa stal neskôr pápežom bl. Jánom XXIII. Je zasvätený Duchu Svätému. Po sv. omši v kláštornej kaplnke sestier sme sa s nimi stretli na niekoľko chvíľ v hovorni. Pozreli sme si tiež stavbu nového kostola, ktorý sestry stavajú a už vlastne aj dokončujú hneď vedľa kláštora. Radostnú duchovnú atmosféru umocňovalo pekné počasie, takže bolo krásne vidieť aj ešte snehom pokrytý vrchol Vitoše, ktorý sa pnie nad bulharským hlavným mestom. Zo Sofie sme sa potom vydali na posledný úsek cesty do Turecka, do Istanbulu.

Späť na galérie