Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 23. 9. 2020

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka

ZBIERKA NA SV. ZEM

Zbierku na Sv. Zem, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 933, 56 €. Pán, nech odmení Vašu štedrosť!

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 24.9.2020 bude pokračovať katechéza birmovancov. Začíname sv. omšou o 18.30 a po nej bude katechéza v skupinkách. Účasť birmovancov je NUTNÁ!

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRJÍMANIA

Liturgický nácvik na slávnosť prvého svätého prijímania bude 23.9. a 24.9. o 16.30 v kostole. Prvá sv. spoveď detí bude v piatok 25.9.; 16.00 - 18.00. V piatok po sv. omši rodičia prvoprijímajúcich detí upratujú kostol.
V sobotu 26.9. o 10.30 bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania.

CELODENNÁ ADORÁCIA

Po letnej prestávke opäť v našej farnosti prebiehajú celodenné adorácia vo štvrtok a piatok. V tomto týždni budú mimoriadne ukončené o 16.00, z dôvodu liturgického nácviku na prvé sväté prijímanie.

STRETKO MINIŠTRANTOV

V utorok 22.9.2020 po večernej sv. omši (19.15 h) pozývame na stretko miništrantov.

PRO-LIFE KAMPAŇ

Od 23. septembra do 1. novembra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Zapojte sa aj vy modlitbou - či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku. Viac informácií nájdete na www.40dnizazivot.sk alebo na emailovej adrese martina@40dnizazivot.sk .

OMŠE PRE SENIOROV, EPIDEM. OPATRENIA

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Bratislave, sv. omše v nedeľu ráno o 8.00 sú určené zvlášť pre seniorov. Toto usmernenie má odporúčajúci charakter.
Taktiež prosíme o dodržiavanie šachovnicového spôsobu sedenia, dezinfekciu rúk, nosenie rúška počas bohoslužieb a odporúčame prijímanie Eucharistie na ruku.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na základe zákazu návštev v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, až do odvolania nebudú sv. omše v kaplnke.

Liturgické čítania, 23. 9. 2020

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...