Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 18. 2. 2020

féria

KATECHÉZY, STRETKÁ - PRÁZDNINY

Vzhľadom na prebiehajúce jarné prázdniny v tomto týždni nebudú katechézy, stretká, detská sv. omša.

MATER SALVATORIS

Farský zbor Mater Salvatoris hľadá nových záujemcov - spevákov na posilnenie svojich radov. Tí, ktorí majú záujem spievať v zbore nech sa prihlásia u zbormajsterky p. Zuzany Otszághovej, alebo u farára. Zbor bude účinkovať dnes na sv. omši o 11.00 h.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Príslušné tlačivá sú k dispozícii na stolíku pri vstupe do kostola, alebo na stiahnutie (v pravom hornom rohu EXPORT) nájdete tu: https://www.pdfpro.co/files/t0s1txqx0zc-b98e5bd1
Minulý rok sme z 2% vašich daní zrekonštruovali pastoračnú miestnosť, vybavili sme ju potrebnou technikou a čiastočne sme uhradili farský prímestský tábor. Ďakujeme!

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Na stolíku pri sakristii je tabuľka, kde sa môžu zapísať spoločenstvá, modlitebné skupiny z našej farnosti, ktoré by chceli viesť niektorú pobožnosť krížovej cesty.

ODPUSTKY - KATEDRA SV. PETRA

Kto na sviatok Katedry sv. apoštola Petra nábožne navštívi Katedrálny chrám a pomodlí sa tam Otče náš a Verím v Boha, môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Liturgické čítania, 18. 2. 2020

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...