Oznamy: Liturgický kalendár na DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  17. 1. 2022

  Svätého Antona, opáta
  (spomienka)

 • Utorok
  18. 1. 2022

  féria
  Deň modlitieb za jednotu kresťanov

 • Streda
  19. 1. 2022

  féria
  Deň modlitieb za jednotu kresťanov

 • Štvrtok
  20. 1. 2022

  Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka
  alebo Svätého Šebastiána, mučeníka
  (ľubovoľná spomienka)
  Deň modlitieb za jednotu kresťanov

 • Piatok
  21. 1. 2022

  Svätej Agnesy, panny a mučenice
  (spomienka)
  Deň modlitieb za jednotu kresťanov

 • Sobota
  22. 1. 2022

  Svätého Vincenta, diakona a mučeníka
  alebo Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
  (ľubovoľná spomienka)
  Deň modlitieb za jednotu kresťanov

 • Nedeľa
  23. 1. 2022

  3. nedeľa v Cezročnom období
  Nedeľa Božieho slova
  Deň modlitieb za jednotu kresťanov