Oznamy: Liturgický kalendár na SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA

 • Pondelok
  6. 7. 2020

  Sv. Márie Goretti, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

 • Utorok
  7. 7. 2020

  Sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza - ľubovoľná spomienka

 • Streda
  8. 7. 2020

  féria

 • Štvrtok
  9. 7. 2020

  Sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  10. 7. 2020

  féria

 • Sobota
  11. 7. 2020

  Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy - sviatok

 • Nedeľa
  12. 7. 2020

  Pätnásta nedeľa v cezročnom období