Farské oznamy na 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  21. 9. 2020

  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

 • Utorok
  22. 9. 2020

  féria

 • Streda
  23. 9. 2020

  Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza - spomienka

 • Štvrtok
  24. 9. 2020

  féria

 • Piatok
  25. 9. 2020

  féria

 • Sobota
  26. 9. 2020

  Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  27. 9. 2020

  26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
  Svetový deň migrantov a utečencov

Oznamy pre farské spoločenstvo

20. 9. 2020

MODLITBY MUŽOV

Dnes popoludní o 17.00 bude na fare stretnutie modlitby mužov.

20. 9. 2020

ZBIERKA NA SV. ZEM

Zbierku na Sv. Zem, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 933, 56 €. Pán, nech odmení Vašu štedrosť!

20. 9. 2020

STRETKO MINIŠTRANTOV

V utorok 22.9.2020 po večernej sv. omši (19.15 h) pozývame na stretko miništrantov.

20. 9. 2020

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRJÍMANIA

Liturgický nácvik na slávnosť prvého svätého prijímania bude 23.9. a 24.9. o 16.30 v kostole. Prvá sv. spoveď detí bude v piatok 25.9.; 16.00 - 18.00. V piatok po sv. omši rodičia prvoprijímajúcich detí upratujú kostol.
V sobotu 26.9. o 10.30 bude v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania.

20. 9. 2020

KATECHÉZA BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 24.9.2020 bude pokračovať katechéza birmovancov. Začíname sv. omšou o 18.30 a po nej bude katechéza v skupinkách. Účasť birmovancov je NUTNÁ!

20. 9. 2020

CELODENNÁ ADORÁCIA

Po letnej prestávke opäť v našej farnosti prebiehajú celodenné adorácia vo štvrtok a piatok. V tomto týždni budú mimoriadne ukončené o 16.00, z dôvodu liturgického nácviku na prvé sväté prijímanie.

20. 9. 2020

PRO-LIFE KAMPAŇ

Od 23. septembra do 1. novembra sa v Bratislave uskutoční pro-life kampaň 40 dní za život. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Zapojte sa aj vy modlitbou - či už priamo pred nemocnicou alebo na diaľku. Viac informácií nájdete na www.40dnizazivot.sk alebo na emailovej adrese martina@40dnizazivot.sk .

20. 9. 2020

OMŠE PRE SENIOROV, EPIDEM. OPATRENIA

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v Bratislave, sv. omše v nedeľu ráno o 8.00 sú určené zvlášť pre seniorov. Toto usmernenie má odporúčajúci charakter.
Taktiež prosíme o dodržiavanie šachovnicového spôsobu sedenia, dezinfekciu rúk, nosenie rúška počas bohoslužieb a odporúčame prijímanie Eucharistie na ruku.

Na základe vyššie uvedených skutočností a na základe zákazu návštev v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, až do odvolania nebudú sv. omše v kaplnke.

20. 9. 2020

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši majú na starosti rodičia prijímajúcich detí.