Oznamy: Úmysly sv. omší na 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  16. 9. 2019

  6.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu
  18.30 + Ľudovít a Vilma

 • Utorok
  17. 9. 2019

  6.30 + rodičia a bratia a synovec Andrej
  18.30 Poďakovanie za 60. rokov života pre Štefana a za zdravie a Božiu pomoc pre Janu

 • Streda
  18. 9. 2019

  6.30 + brat Emila a sestra Editu, + rodičov Emila a Alžbetu, + rodičov Jozefa a Máriu, + Ferdinanda a Máriu
  17.30 Za Božiu pomoc a zdravie pre Martinku, Janu a Juraja; + Zlatica, Tibor, Valéria a František

 • Štvrtok
  19. 9. 2019

  6.30 Za požehnanie bábätka Sandry a Jána
  18.30 + rodičia Anton a Mária, + Ján a ostatní + z rodiny

 • Piatok
  20. 9. 2019

  6.30 + Ján a Helena
  18.30 + Gejza, +Alžbeta a za Božiu pomoc a ochranu pre rodiny

 • Sobota
  21. 9. 2019

  8.00 + Mária, Dominik, Margita, Jozef a sestra Marta

 • Nedeľa
  22. 9. 2019

  8.00 + František a Štefánia a ich rodičia Teofil, Viktória a Michal, Valéria
  9.30 Za farníkov
  11.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru Miriam a jej rodinu
  18.30 Za živých a zosnulých z rodiny Uršicovej