Oznamy: Úmysly sv. omší na DRUHÚ NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  17. 1. 2022

  18.30 Za zdravie, šťastie, Boží pokoj a prinavrátenie lásky Norberta a Ivety
  KONC.: Za Božiu pomoc a Božie požehnanie pre rodinu Ľubomírovú a Igorovú

 • Utorok
  18. 1. 2022

  6.30 za šťastie , radosť, boží pokoj , obrátenie sa v novej práci
  18.30 Za zlepšenie zdravotného stavu pre Zuzku a jej uzdravenie

 • Streda
  19. 1. 2022

  6.30 + rodičia Jakub a Anna
  17.30 + rodičia a starí rodičia

 • Štvrtok
  20. 1. 2022

  6.30 + rodičia
  18.30 + Milan a Miloš, + členovia rodín, + Mária, Zora, Michal, Viera, Anton, Alica, Mária; za Božie požehnanie a pomoc pre živých členov rodín

 • Piatok
  21. 1. 2022

  6.30 + rodičia, starí rodičia z oboch strán a + Dušan
  18.30 Za uzdravenie matky Oľgy a zdravie a silu pre otca a ostatnú rodinu

 • Sobota
  22. 1. 2022

  8.00 Za + členov rodiny, + priateľov a dobrodincov a za duše v očistci

 • Nedeľa
  23. 1. 2022

  8.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre vnuka Martina
  9.30 Za farníkov
  11.00 Na úmysel darcu
  18.30 Na úmysel darcu