Oznamy: Úmysly sv. omší na 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

 • Pondelok
  18. 11. 2019

  6.30 + Ján, Justína a rodičia z oboch strán a duše v očistci
  18.30 Za uzdravenie Jany, Božiu pomoc a obrátenie Mareka

 • Utorok
  19. 11. 2019

  6.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinu Juraja Janu; +Igor a + rodičia z oboch strán
  18.30 Poďakovanie Pánu bohu za 90 rokov života

 • Streda
  20. 11. 2019

  6.30 + Vladimír; Za Božiu pomoc rodičov a súrodencov
  17.30 + manžel Rudolf

 • Štvrtok
  21. 11. 2019

  6.30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Martinu Juraja Janu; +Igor a + rodičia z oboch strán
  18.30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu syna Petra

 • Piatok
  22. 11. 2019

  6.30 + Mária
  18.30 + rodičia Jozef a Pavlína a ostatná + rodina; prosba o Božie požehnanie pre žijúcu rodinu

 • Sobota
  23. 11. 2019

  8.00 + rodičia Helena a Jozef, brat Vladimír a starí rodičia

 • Nedeľa
  24. 11. 2019

  8.00 + rodičia František, Margita, Anna, starí rodičia Karol a Jozefína, brat František
  9.30 Za farníkov
  11.00 + Gizela, Gustáv, Milan a ostatná + rodina; prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre žijúcu rodinu
  18.30 + rodičia Eva a Ján, starí rodičia An