Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 17. 6. 2019

féria

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých od 18. rokov. Stretko je v utorok o 19.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

ADORÁCIA

Keďže nie je dostatočný počet adorátorov na piatkové celodenné adorácie v lete, tak ponúkam možnosť celodennej adorácie na prvé piatky v júli a auguste, t.j. 5.7. a 2.8., prosím o zapísanie do tabuľky v medzidverí.

SLÁVNOSŤ BOŽIEHO TELA

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, slávnosť Božieho Tela. Sv. omša s platnosťou zo sviatku bude v stredu večer o 17.30, vo štvrtok o 6.30 a 18.30. Napriek tomu, že je prikázaný sviatok sv. omša o 17.00, tak ako zvyčajne býva, nebude, vzhľadom na náročnú prípravu slávnostnej sv. omše o 18.30 a následnej procesie. Po slávnostnej večernej sv. omši bude eucharistická procesia v okolí nášho kostola. Budú pripravené 4 oltáriky, bude hrať dychová hudba. Prosím, aby ste čím viacerí priniesli lupienky kvetov na procesiu. Môžete ich priniesť už v stredu večer, alebo vo štvrtok. Pozývame vás na túto slávnosť vydať radostné svedectvo viery.
Prosím tých, ktorí majú na starosť prípravu jednotlivých oltárikov, aby prišli na faru vo štvrtok o 16.00

Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní, alebo speve "Tantum ergo - Ctime túto Sviatosť slávnu" môže získať za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

BOŽIE TELO V MESTE

V nedeľu 23. júna 2019 sa bude konať v Bratislave vonkajšia verejná slávnosť Božieho tela pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí začínajúcej o 10.30 hod. a následnej eucharistickej procesie k farskému kostolu sv. Jána z Mathy (Trojička) na Župnom námestí. Pozývame Vás zúčastniť sa tejto spoločnej slávnosti a tak vydať svedectvo živej viery v Ježiša Krista prítomného v Oltárnej sviatosti.

Z rozhodnutia otca arcibiskupa doobednajšie sv. omše majú skončiť do 10.00. Z tohto dôvodu budúcu nedeľu bude len ranná sv. omša o 8.00 a večerná o 18.30.
Úmysel sv. omše, ktorý bol naplánovaný 23.6. o 11.00 bude odslúžený na slávnostnej sv. omši na Primaciálnom námestí o 10.30.

ROZLÚČKA S PÁNOM KAPLÁNOM

Srdečne Vás už teraz pozývame na rozlúčku s pánom kaplánom, ktorá bude v nedeľu 30.6.2019 po sv. omši o 11.00. Rozlúčka bude na farskom dvore a každého z vás týmto pozývame na guláš.
Pán kaplán od 1. júla 2019 bude pôsobiť v Bratislave - Rači.

FARSKÁ GRILOVAČKA

Pozývame vás a vaše rodiny na grilovačku pri príležitosti začiatku letných prázdnin. Chceme sa spoločne viac spoznať, porozprávať, tvoriť spoločenstvo a pri tom zjesť chutné jedlo. Podávať sa bude grilované mäso a guláš, prípadne koláčiky, ktoré napečiete a prinesiete.
Každého z vás zo srdca pozývame prísť v sobotu 29.júna 2019 o 15:00 na farský dvor.
Aby sme vedeli, koľko potravín máme kúpiť, prihláste sa prosím v sakristii. Tu aj za každého účastníka od 15 rokov zaplatíte symbolickú sumu 2 eurá, zvyšok zaplatíme z farnosti.

Liturgické čítania, 17. 6. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...