"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 25. 3. 2017

ZVESTOVANIE PÁNA - SLÁVNOSŤ

CHARITATÍVNY KONCERT VDP. MARTINA ŠAFÁRIKA

Srdečne Vás pozývame na benefičný koncert vdp. Martina Šafárika pre deti v Ugande. Program sa začne sv. omšou dnes večer, 19.3.2017 (nedeľa) o 18.30 kde v homílii pán kaplán ozrejmí svoj charitatívny projekt a hneď po sv. omši (cca.o 19.30) nasleduje jeho hudobné predstavenie.

KRÍŽOVÉ CESTY

Pobožnosť Krížovej cesty je v našom chráme každý piatok a nedeľu vždy o 17.45. V piatok sa budú modliť pracovníci v zdravotníctve a v nedeľu členovia zboru Mater Salvatoris. Každú pôstnu nedeľu sa koná Krížová cesta petržalčanov v Marianke o 15.00 hod. Na túto krížovú cestu chodí autobus, ktorého presná trasa a časy odchodov sú na výveske.

DETSKÉ SV. OMŠE A STRETKÁ DETÍ A MLÁDEŽE

Dnes stretko pre staršie deti bude o 16.30. Stretnutie birmovancov bude v utorok. Stretko mladých bude v stredu o 19.00.

FARSKÝ PLES

Srdečne pozývame na ples farnosti v sobotu 29.4.2017. Lístky budú k dispozícii do 26.4.2017 u pána kostolníka s cenou 20 Eur.

ZMENA ČASU

V noci z budúcej soboty na nedeľu sa posúva čas o jednu hodinu dopredu, čiže spíme o jednu hodinu menej. Prosíme, nezabudnite na to, aby ste neprišli neskoro na nedeľnú svätú omšu.

LETNÝ DETSKÁ TÁBOR

Pozývame na Detský farský tábor ktorý sa bude konať v dňoch 20.-26. augusta 2017 v Rekreačnom zariadení Podskalie. Veková kategória je 6-14 rokov. Prihlášku nájdete v sakristii.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 5. skupina.

DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

Občianske združenie Fórum života organizuje 17. ročník kampane 25. marec – Deň počatého dieťaťa, ktorou si pripomíname, prejavujeme a šírime úctu k životu od počatia. Môžte ho podporiť nosením bielej stužky, ktorú si môžete prevziať pri východe z kostola. Viac informácií aj o pripravovanom koncerte na www.25marec.sk

Liturgické čítania, 25. 3. 2017

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...