Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 22. 4. 2019

Veľkonočný pondelok

SOBÁŠ

V sobotu 27.4.2019 počas svätej omše o 15.30 prijmú manželstvo snúbenci pán Martin Schuster a Hana Dudášová.

SVIATOK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Na sviatok Božieho milosrdenstva pozývame popoludní o 15.00 na adoráciu v hodine Božieho milosrdenstva.

NOVÉNA KU SVIATKU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V našom kostole sa modlíme prípravnú Novénu ku sviatku Božieho milosrdenstva od Veľkého piatku do veľkonočnej soboty vždy 15 minút pred slávením liturgie.

ZBIERKA NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Dnes je po sv. omšiach zbierka - farská ofera.

SV. OMŠE NA VEĽKONOČNÝ PONDELOK

Na veľkonočný pondelok budú v našom kostole sv. omše o 8.00, 9.30 a 18.30.

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Od 9. 5. 2019 začne v našej farnosti príprava na prijatie sviatosti birmovania. Prihlášku si môžete stiahnuť na farskom webe ( http://faraluky.sk/birmovanie/ ), alebo osobne zobrať zo stolíka pri sakristii. Je potrebné, aby kandidát odovzdal vyplnenú prihlášku do konca apríla 2019 osobne vo farskej kancelárii, kňazovi, alebo katechétke v škole. Dolná veková hranica kandidáta je 13. rokov, resp. 7. ročník ZŠ.

STRETKÁ MINIŠTRANTOV A DETÍ

Pozývame na stretko starších miništrantov. Stretko je v utorok, začína svätou omšou o 18.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do príprav na slávenie veľkonočného trojdnia, pánovi kostolníkovi, všetkým, ktorí prišli poupratovať, ženám, ktoré pripravili kvetinovú výzdobu, spevákom, organistom, zborom, našim miništrantom a pomocníkom pri liturgii. Pán, Boh odmeň!

SVIATOSŤ ZMIERENIA POČAS VEĽKONOČNÉHO TÝŽDŇA

Na Veľkonočný pondelok počas sv. omší spovedať nebudeme. Počas veľkonočného týždňa budeme spovedať iba pred sv. omšou.

Liturgické čítania, 22. 4. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...