Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 19. 12. 2018

féria

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je v utorok na fare o 19.30.
Pozývame deti na posledné adventné stretko, ktoré bude tento piatok. Prosíme rodičov, aby priviedli deti už 16.45.
Po stretku o 18.00 pozývame všetky, ktoré by chceli tento rok koledovať (6.1.2019) na daľší nácvik.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

V stredu 19.12., počas sv. omše budeme spovedať prioritne deti a mládež, prosíme Vás, aby ste to rešpektovali.

ADVENTNÝ PREDAJ KNÍH

Pozývame všetkých na adventný predaj kníh z Vydavateľstva Lúč, dnes po každej svätej omši v pastoračnej miestnosti.

ADORÁCIA

Vzhľadom na viacfázové upratovanie kostola a následné slávenie vianočných sviatkov od pondelka 17.12. celodenné adorácie nebudú. Adorácie začnú až po Novom roku.

KOLEDOVANIE DOBRÁ NOVINA

Aj tento rok bude v našej farnosti prebiehať Dobrá novina. Koledovanie bude 6.januára na Troch kráľov. Vzadu na stolíku je papier na zapisovanie rodín. Pozývame všetky rodiny. Koledujeme pešo, preto prosíme o zapísanie tých rodín, ktoré nie sú príliš ďaleko. Tie ktoré sú z ďaleka môžu prísť podporiť Dobrú novinu po večernej svätej omši 6.1.2018 o 18.30.

Liturgické čítania, 19. 12. 2018

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...