Sviatosti a sväteniny: Svätá spoveď

 

Vzhľadom na situáciu pandémie spovedáme v týždni pondelok až piatok počas sv. omší, ráno aj večer. V prípade dobrého počasia spovedáme na farskom dvore, ak počasie nie je dobré, v pastoračke. 

 
Spovedáme každý deň pol hodinu pred sv. omšou, v prípade potreby aj cez sv. omšu, okrem nedeľnej sv. omše večer. V prvopiatočnom týždni vo štvrtok a v piatok od 17.00. Zvyčajne je možné vyspovedať sa aj v nedeľu počas sv. omší, okrem večernej. Pripomíname, že nedeľa je dňom zasväteným Pánovi s povinnosťou zúčastniť sa na celej sv. omši. Preto nie je ideálne využívať pravideľne nedeľnú sv. omšu zároveň aj na spoveď.
V prípade neprítomnosti niektorého z kňazov vo farnosti, je možnosť vyspovedať sa závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.
 
Počas letných prázdnin (júl - august) spovedáme:
Pondelok a Piatok: 18.00 - 18.25
Utorok, Stredu, Štvrtok: 17.45 - 18.25
V prvopatkovom týdni: štvrtok a piatok: 17.00 - 19.00
Spovednie v nedeľu počas sv. omší je závislá na časových možnostiach prítomného kňaza.