Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 20. 5. 2019

Sv. Bernardína Sienského, kňaza - spomienka

ADORÁCIA

V piatok 24.5.2019 bude pravidelná adorácia mimoriadne ukončená o 12.00, vzhľadom na prípravu sobášnej sv. omše.

LETNÝ DETSKÝ PRÍMESTSKÝ TÁBOR

Pozývame na Detský farský prímestský tábor ktorý sa bude konať v dňoch 15.-19. júla 2019 pri našej farnosti. Veková kategória je 7-12 rokov. Viac o tábore na prihláške. Prihlášku nájdete v sakristii.

STRETKÁ BIRMOVANCOV, MLADÝCHA DETÍ

Pozývame na katechézu našich birmovancov. Katechéza bude vo štvrtok, začína sv. omšou o 18.30.
Pozývame na stretko mladých od 18. rokov. Stretko je v utorok o 19.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

ZBIERKA NA SEMINÁR

Zbierka na kňazský seminár, ktorá sa konala minulú nedeľu vyniesla 1181,69 €.Pán, Boh odmeň vašu štedrosť.

MAJÁLES

Aj tento rok vás pozývame na majáles, ktorý sa bude konať 25.5. 2019 so začiatkom o 17:00 so sv. omšou v kostole Sv. Rodiny v Petržalke, po ktorej sa presunieme do sály na zábavu. Cena lístka je 20€. Možnosť prihlásenia sa je do pondelka 20.5.2019.

KONCERT

V pondelok 20.5.2019 bude po večernej sv. omši o 19.30 koncert s názvom "Odkaz Veľkej noci". Skladby bude interpretovať spevácky zbor Nádej z Centra ligy proti rakovine. Srdečne vás pozývame.

Liturgické čítania, 20. 5. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...