Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 26. 3. 2019

féria

CHARITATÍVNA ZBIERKA

Mimoriadna charitatívna zbierka, ktorá sa konala minulú nedeľu a bola určené pre jednu našu farníčku, ktorej vyhorel byt, vyniesla sumu 7130€.
Nech Pán odmení vašu štedrosť!

SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

Na slávnosť Zvestovania Pána budú sv. omše ako zvyčajne (6,30 a 18,30), keďže to nie je prikázaný sviatok.

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Pobožnosť Krížovej cesty býva v pôste v našom chráme každý piatok a nedeľu vždy o 17.45. Eucharistická adorácia bude vždy v piatok ukončená pred pobožnosťou krížovej cesty.

Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosť krížovej cesty. Začiatok krížovej cesty v Marianke bude vždy o 15:00 hod. Bližšie info na nástenke.

STRETKÁ MINIŠTRANTOV A DETÍ

Pozývame na stretko starších miništrantov. Stretko je v utorok, začína svätou omšou o 18.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Príslušné tlačivá sú k dispozícii na stolíku pri kancelárii, alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme!

STRETNUTIE MAMIČIEK

Pozývame vás každý utorok od 9.30 - 11.30 na stretnutia mamičiek a detí na naše farské ihrisko.
V rámci tohoto stretnutia, každý utorok je aj farská mini ZÓNA BEZ PEŇAZÍ, kde môžete priniesť detské, dospelácke veci, ktoré sú pekne a zachovalé, ale už ich nevyužijete a vedeli by pomôcť iným a zároveň si môžete vybrať z veci, ktoré sa zase hodia vám.
Tieto stretnutia mamičiek a detí, ako aj ZÓNA BEZ PEŇAZÍ v prípade zlého počasia, sa presúva opäť o týždeň.

PÔSTNY PREDAJ VÝROBKOV O.Z. IMPULZ

Na budúcu nedeľu 31.3.2019 po sv. omšiach si môžete v pastoračnej miestnosti zakúpiť výrobky (sviečky) o.z. IMPULZ, ktoré pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím. Zakúpením ich výrobku pomôžete tomuto projektu.

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

V stredu 27.3.2019 bude katechéza prvoprijímajúch detí. Stretnutie začína sv. omšou o 17.30 a po nej bude nasledovať katechéza. Účasť rodičov a detí je nutná.

Liturgické čítania, 26. 3. 2019

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...