Farnosť: Fara Lúky

O farnosti


Vitajte na stránke farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave Petržalke.

Naša mladá farnosť sa nachádza v časti Lúky. Bola zriadená na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15.9. 2001. Nový farský kostol bol posvätený 22.12. 2001.

Naša farnosť je typicky mestská a sídlisková. Chrám sa nachádza na konci Petržalky, medzi panelákmi, blízo jazera Veľký Dráždiak a veľkej nemocnice na Antolskej ulici. Farnosť mladá nielen časom jej trvania, ale aj tými, ktorí ju tvoria. Je živým spoločenstvom tých, ktorí sa snažia byť na mieste, ktoré malo byť bez Boha a posvätna, svojim životom soľou a svetlom. Spoločenstvo, ktoré chce byť otvorené a misijné, aby Kristovo svetlo odrážalo do čím viacerých sŕdc ľudí, ktorí naše sídlisko napĺňajú.

Na stránke nájdete základné informácie o farnosti, praktické informácie o vysluhovaní sviatostí, prehľad o spoločenstvách ľudí, ktorí do farnsoti patria a zúčastňujú sa na jej živote, aktuálne farské a liturgické ozmany, ako aj niektoré kázne, ktoré odzneli v našom farskom chráme. Privítame vaše postrehy a pripomienky k forme a obsahu, ako aj vaše návrhy, ako stránku obohatiť, aby sa stala moderným komunikačným a evanjelizačným nástrojom.

Video

Záznam priameho prenosu sv. omše z nášho farského kostola 10.1. 2016 s relikviami sv. Terézie z Lisieux 

Primičná svätá omša p. Jakuba Rajčániho SVD

Ako zvonia naše zvony 

Foto

Fotografie zo slávnosti odovzdania sošky N.S. APARECIDA

FOTO POLNOČNÁ 2012

Písali o nás

tkkbs.sk
Magnificat.sk
sme.sk
Katolícke noviny

Oznamy

Liturgický kalendár, 23. 2. 2018

Piatok po 1.pôstnej nedeli - féria

FAUSTÍNUM

Budúcu nedeľu 25. februára 2018 bude formačné stretnutie skupiny apoštolov Božieho milosrdenstva so začiatkom o 16.00 v kostole.

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 3.skupina.

STRETKÁ MLADÝCH, BIRMOVANCOV A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je vo štvrtok na fare o 19.30. Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Birmovanci majú stretnutie v utorok ako obvykle. Prvoprijímajúce deti majú povinnú účasť na sv. omši v stredu 21.2. 2018 o 17.30 a na katechéze.

DOD GYMNÁZIUM MATKY ALEXIE

Gymnázium Matky Alexie v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14,00 hod do 17,00 hod v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave. V školskom roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie nájdete na www.gma.edupage.org a na facebooku.

KRÍŽOVÉ CESTY

Pobožnosť Krížovej cesty bude v pôste v našom chráme každý piatok a nedeľu vždy o 17.45. Každú pôstnu nedeľu sa koná Krížová cesta petržalčanov v Marianke o 15.00 hod. Na túto krížovú cestu chodí autobus, ktorého presná trasa a časy odchodov sú na výveske. Srdečne všetkých pozývame!

DVE PERCENTÁ PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom dvoch percent vašich daní. Príslušné tlačivá budú k dispozícii na stolíku pri vchodových dverách od budúceho týždňa. Ďakujeme!

ANKETA PRE MANŽELOV

Pozývame vás, zapojiť sa do ankety pre manželov v rámci národného týždňa manželstva 2018. Účelom ankety je pomôcť najmä mladým rodinám a zlepšiť prácu farnosti pre manželov. Prepojenie na online anketu sa nachádza na stránke farnosti.

ANKETA PRE MANŽELOV


ZBIERKA NA CHARITU

Dnes je po sv. omšiach jarná zbierka na katolícku charitu.

Liturgické čítania, 23. 2. 2018

http://lc.kbs.sk

Najnovšie fotografie (galérie)

06.01.2016 NOVÉNA KU SV. TEREZKE Niekoľko fotografií z prebiehajúcej prípravnej novény našej farnosti pred príchodom relikvií sv. Ter...
03.01.2016 3. DEN NOVÉNY KU SV. TEREZKE Tretí deň prípravnej novény pred príchodom relikvií sv. Terézie sme sa modlili v nedeľu 3.1.2016. Sv...
15.12.2015 KONCERT JESU, MEINE FREUDE V piatok 11.12. 2015 o 19.30 sa uskutočnil v našom kostole koncert, ktorý pripravili pedagógovia a š...
22.03.2015 KRÍŽOVÁ CESTA PETRŽALČANOV V MARIANKE Tradične sa Petržalčania spoločne schádzajú každú nedeľu v pôstnom období o 15.00 na krížovej ceste ...
29.06.2014 Prvé sväté prijímanie 2014 31. mája 2014 sa v našom chráme konalo prvé sväté prijímanie. Ponúkame niekoľko fotografií z tejto v...
10.05.2014 Batôžkový majáles 2014 V krásnom mariánskom mesiaci máji, sa konal pre našu farnosť veľmi príjemný Batôžkový majáles. V prí...