Farské oznamy na 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  19. 11. 2018

  féria

 • Utorok
  20. 11. 2018

  Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice - ľubovoľná spomienka

 • Streda
  21. 11. 2018

  Obetovanie Panny Márie - spomienka

 • Štvrtok
  22. 11. 2018

  Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

 • Piatok
  23. 11. 2018

  Sv. Klimenta I., pápeža a mučeníka - ľubovoľná spomienka
  Sv. Kolumbána, opáta - ľubovoľná spomienka

 • Sobota
  24. 11. 2018

  Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

 • Nedeľa
  25. 11. 2018

  34. nedeľa v cezročnom období
  SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo

18. 11. 2018

MODLITBY MUŽOV

Dnes popoludní o 17.00 bude na fare stretnutie Modlitby mužov.

18. 11. 2018

SPOVEDANIE

V pondelok večer nebude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

18. 11. 2018

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je v utorok na fare o 19.30. Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke. Týmto povzbudzujeme najmä rodičov, k väčšej účasti detí v detskom zbore.

18. 11. 2018

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 3.skupina. Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola.

18. 11. 2018

SVATOMARTINSKÁ ZBIERKA - POĎAKOVANIE

Milunú nedeľu sa počas svätomartinskej zbierky vyzbieralo v našej farnosti 2067,15 €. Pán Boh odmeň Vašu štedrosť!

18. 11. 2018

ZBIERKA BOJ PROTI HLADU

Na budúcu nedeľu bude prebiehať zbierka vincentínskej rodiny "Boj proti hladu" na podporu chudobných v rôznych častiach sveta. Kúpou medovníkového srdiečka môžete podporiť túto ušľachtilú vec.

18. 11. 2018

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

Deti, ktoré by mali záujem účinkovať v tohotoročnej jasličkovej, nech sa zapíšu na hárok pri sakristii. Prvý nácvik bude budúcu nedeľu 25.11. o 17.30 v pastoračke.