Farské oznamy na TRETIU POSTNU NEDEĽU

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  25. 3. 2019

  Slávnosť Zvestovania Pána

 • Utorok
  26. 3. 2019

  féria

 • Streda
  27. 3. 2019

  féria

 • Štvrtok
  28. 3. 2019

  féria

 • Piatok
  29. 3. 2019

  féria

 • Sobota
  30. 3. 2019

  féria

 • Nedeľa
  31. 3. 2019

  Štvrtá pôstna nedeľa - Laetare

Oznamy pre farské spoločenstvo

24. 3. 2019

CHARITATÍVNA ZBIERKA

Mimoriadna charitatívna zbierka, ktorá sa konala minulú nedeľu a bola určené pre jednu našu farníčku, ktorej vyhorel byt, vyniesla sumu 7130€.
Nech Pán odmení vašu štedrosť!

24. 3. 2019

SLÁVNOSŤ ZVESTOVANIA PÁNA

Na slávnosť Zvestovania Pána budú sv. omše ako zvyčajne (6,30 a 18,30), keďže to nie je prikázaný sviatok.

24. 3. 2019

POBOŽNOSŤ KRÍŽOVEJ CESTY

Pobožnosť Krížovej cesty býva v pôste v našom chráme každý piatok a nedeľu vždy o 17.45. Eucharistická adorácia bude vždy v piatok ukončená pred pobožnosťou krížovej cesty.

Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosť krížovej cesty. Začiatok krížovej cesty v Marianke bude vždy o 15:00 hod. Bližšie info na nástenke.

24. 3. 2019

STRETKÁ MINIŠTRANTOV A DETÍ

Pozývame na stretko starších miništrantov. Stretko je v utorok, začína svätou omšou o 18.30.
Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Sv. omša za účasti detí je vždy v stredu o 17.30, pred sv. omšou o 16.45 je nácvik spevu detí v pastoračke.

24. 3. 2019

ZMENA ČASU

V noci z 30. na 31. marca sa mení čas. O 2.00 hod. stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3.00 letného času.

24. 3. 2019

CELODENNÉ ADORÁCIE

Veľmi povzbudzujeme k zodpovednému prístupu v službe adorátorov pri celodenných adoráciách vo štvrtok a piatok. Zároveň pozývame nových a ochotných, ktorí by radi prijali túto službu; v takom prípade nech sa zapíšu do tabuľky na nástenke v medzidverí. Úprimná vďaka všetkým, ktorí doteraz obetavo vykonávali túto službu.

24. 3. 2019

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Príslušné tlačivá sú k dispozícii na stolíku pri kancelárii, alebo pri vstupe do kostola. Ďakujeme!

24. 3. 2019

STRETNUTIE MAMIČIEK

Pozývame vás každý utorok od 9.30 - 11.30 na stretnutia mamičiek a detí na naše farské ihrisko.
V rámci tohoto stretnutia, každý utorok je aj farská mini ZÓNA BEZ PEŇAZÍ, kde môžete priniesť detské, dospelácke veci, ktoré sú pekne a zachovalé, ale už ich nevyužijete a vedeli by pomôcť iným a zároveň si môžete vybrať z veci, ktoré sa zase hodia vám.
Tieto stretnutia mamičiek a detí, ako aj ZÓNA BEZ PEŇAZÍ v prípade zlého počasia, sa presúva opäť o týždeň.

24. 3. 2019

PÔSTNY PREDAJ VÝROBKOV O.Z. IMPULZ

Na budúcu nedeľu 31.3.2019 po sv. omšiach si môžete v pastoračnej miestnosti zakúpiť výrobky (sviečky) o.z. IMPULZ, ktoré pomáha ľuďom s mentálnym postihnutím. Zakúpením ich výrobku pomôžete tomuto projektu.

24. 3. 2019

KATECHÉZA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ

V stredu 27.3.2019 bude katechéza prvoprijímajúch detí. Stretnutie začína sv. omšou o 17.30 a po nej bude nasledovať katechéza. Účasť rodičov a detí je nutná.

24. 3. 2019

DOBRO BAZÁR

Dňa 28.3. o 18.00 sa v dome Quo Vadis v Bratislave uskutoční "Dobro bazár". Bližšie info na www.domquovadis.sk

24. 3. 2019

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 5 - mládež. Ďakujeme všetkým, ktorí sa doteraz zapojili a prosíme naďalej pomoc pri upratovaní nášho kostola.