Farské oznamy na PRVÚ ADVENTNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  29. 11. 2021

  féria

 • Utorok
  30. 11. 2021

  Svätého Ondreja, apoštola
  (sviatok)

 • Streda
  1. 12. 2021

  féria

 • Štvrtok
  2. 12. 2021

  féria

 • Piatok
  3. 12. 2021

  Svätého Františka Xaverského, kňaza
  (spomienka)

 • Sobota
  4. 12. 2021

  Svätého Jána Damascénskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi
  alebo Svätej Barbory, panny a mučenice
  (ľubovoľná spomienka)

 • Nedeľa
  5. 12. 2021

  Druhá adventná nedeľa

Oznamy pre farské spoločenstvo

28. 11. 2021

INDIVIDUÁLNA PASTORAČNÁ ČINNOSŤ

Otvorený kostol (pre súkromnú modlitbu):

Pondelok až Sobota: 8.00 – 19.00

Nedeľa: 10.30 – 19.00

Spovedanie (+ možnosť sv. prijímania):

Pondelok, Streda, Piatok: 18. 00 – 19.00

Utorok, Štvrtok: 8.00 – 9.00

Svätá omša (stream):

Nedeľa: 9.30 (po sv. omši možnosť sv. prijímania pred kostolom)

Služba v nemocnici:

Nonstop: 0917 355555


Od 11.11.2021 platí na základe rozhodnutia diecézneho biskupa DIŠPENZ od povinnosti účasti veriacich na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok.

28. 11. 2021

NOVÝ CIRKEVNÝ ROK; ZBIERKA NA CHARITU

V nedeľu, 28. novembra 2021, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná jesenná zbierka na charitu. Aj tento rok môžete Bratislavskú arcidiecéznu charitu podporiť online. Viac informácií o využívaní financií zo zbierky, vrátane spoločnej vianočnej kampane všetkých arci/diecéznych charít na Slovensku, nájdete na webovej stránke www.charitaba.sk. Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

28. 11. 2021

STREAM SV. OMŠE

Sv. omše v nedeľu o 9.30 budeme prenášať online cez farský facebook.