"Keď budem v nebi, vyprosím vám veľa milostí... Bude to ako dážď ruží."
(Sv. Terézia z Lisieux)
Farské oznamy na 24. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  18. 9. 2017

  Pondelok 24. týždňa v Cezročnom období - féria

 • Utorok
  19. 9. 2017

  Utorok 24. týždňa v Cezročnom období - féria

 • Streda
  20. 9. 2017

  Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

 • Štvrtok
  21. 9. 2017

  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

 • Piatok
  22. 9. 2017

  Piatok 24. týždňa v Cezročnom období - féria
  jesenný kántrový deň - poďakovanie za úrodu

 • Sobota
  23. 9. 2017

  Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza - spomienka

 • Nedeľa
  24. 9. 2017

  25. Nedeľa v Cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

17. 9. 2017

STRETKO MLADÝCH

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko bude bývať vo štvrtok o 19.30 na fare. Je otvorené pre všetkých záujemcov od 18 do 35 rokov.

17. 9. 2017

PÚŤ RUŽENCOVÝCH BRATSTIEV DO ŠAŠTÍNA

Záujemcovia o púť do Šaštína v sobotu 7.10. 2017 sa môžu prihlásiť v sakristii.

17. 9. 2017

STRETNUTIE BIRMOVANCOV A RODIČOV

V utorok 19.9. 2017 bude prvé stretnutie birmovancov po prázdninách. Začína sa sv. omšou o 18.30 a bude pokračovať po sv. omši v skupinkách.

17. 9. 2017

VEČNÉ SĽUBY KAPUCÍNA PAVLA BIZOŇA

Náš rodák, kapucín Pavol Bizoň, pozýva na svoje večné sľuby, ktoré bude mať počas sv. omše v sobotu 23.9. 2017 o 10.30 v kapucínskom kostole v Bratislave.

17. 9. 2017

SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE

Vzhľadom na nepriazeň počasia, popoludňajší program pre rodiny sa odkladá na inú nedeľu.

17. 9. 2017

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 5. skupina.