Farské oznamy na 1. POSTNU NEDEĽU

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  19. 2. 2018

  Pondelok po 1.pôstnej nedeli - féria

 • Utorok
  20. 2. 2018

  Utorok po 1.pôstnej nedeli - féria

 • Streda
  21. 2. 2018

  Streda po 1.pôstnej nedeli - féria

 • Štvrtok
  22. 2. 2018

  Katedry sv. Petra, apoštola - sviatok

 • Piatok
  23. 2. 2018

  Piatok po 1.pôstnej nedeli - féria

 • Sobota
  24. 2. 2018

  Sobota po 1.pôstnej nedeli - féria

 • Nedeľa
  25. 2. 2018

  Druhá pôstna nedeľa

Oznamy pre farské spoločenstvo

18. 2. 2018

FAUSTÍNUM

Budúcu nedeľu 25. februára 2018 bude formačné stretnutie skupiny apoštolov Božieho milosrdenstva so začiatkom o 16.00 v kostole.

18. 2. 2018

KRÍŽOVÉ CESTY

Pobožnosť Krížovej cesty bude v pôste v našom chráme každý piatok a nedeľu vždy o 17.45. Každú pôstnu nedeľu sa koná Krížová cesta petržalčanov v Marianke o 15.00 hod. Na túto krížovú cestu chodí autobus, ktorého presná trasa a časy odchodov sú na výveske. Srdečne všetkých pozývame!

18. 2. 2018

ZBIERKA NA CHARITU

Dnes je po sv. omšiach jarná zbierka na katolícku charitu.

18. 2. 2018

STRETKÁ MLADÝCH, BIRMOVANCOV A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je vo štvrtok na fare o 19.30. Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Birmovanci majú stretnutie v utorok ako obvykle. Prvoprijímajúce deti majú povinnú účasť na sv. omši v stredu 21.2. 2018 o 17.30 a na katechéze.

18. 2. 2018

DOD GYMNÁZIUM MATKY ALEXIE

Gymnázium Matky Alexie v Bratislave pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v utorok 20. 2. 2018 od 14,00 hod do 17,00 hod v budove gymnázia na Jesenského 4/A v Bratislave. V školskom roku 2018/2019 otvárajú dve prvé triedy štvorročného štúdia a jednu prvú triedu osemročného štúdia. Bližšie informácie nájdete na www.gma.edupage.org a na facebooku.

18. 2. 2018

DVE PERCENTÁ PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom dvoch percent vašich daní. Príslušné tlačivá budú k dispozícii na stolíku pri vchodových dverách od budúceho týždňa. Ďakujeme!

18. 2. 2018

ANKETA PRE MANŽELOV

Pozývame vás, zapojiť sa do ankety pre manželov v rámci národného týždňa manželstva 2018. Účelom ankety je pomôcť najmä mladým rodinám a zlepšiť prácu farnosti pre manželov. Prepojenie na online anketu sa nachádza na stránke farnosti.

ANKETA PRE MANŽELOV


18. 2. 2018

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 3.skupina.