Farské oznamy na 19. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  10. 8. 2020

  Sv. Vavrica, diakona - sviatok

 • Utorok
  11. 8. 2020

  Sv. Kláry, panny - spomienka

 • Streda
  12. 8. 2020

  Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky - ľubovoľná spomienka

 • Štvrtok
  13. 8. 2020

  Sv. Ponciána, pápeža a Hipolyta, kňaza, mučeníkov - ľubovoľná spomienka

 • Piatok
  14. 8. 2020

  Sv. Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka - spomienka

 • Sobota
  15. 8. 2020

  NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE - slávnosť, prikázaný sviatok

 • Nedeľa
  16. 8. 2020

  20. nedeľa v cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

9. 8. 2020

SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

V sobotu 15.8. je slávnosť a prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sväté omše budú 8.00, 9.30, 11.00.
Sv. omša v nemocničnej kaplnke bude o 16.00.
Sv. omša v piatok večer je už z nasledujúcej slávnosti.

9. 8. 2020

PRÍPRAVA DOSPELÝCH NA PRIJATIE SVIATOSTÍ

Týmto dávame možnosť prihlásiť sa na prípravu ku krstu pre dospelých, alebo pre už pokrstených dospelých, prípravu na prvé sv. prijímanie a sviatosť birmovania. Príprava začne v septembri. Prihlásiť sa je možné v kancelárii farského úradu počas úradných hodín, alebo cez e-mail.

9. 8. 2020

ZAPISOVANIE LEKTOROV

Na stolíku pri sakristii je tabuľka na zapisovanie lektorov na mesiac august. Prosím, o vykonávanie tejto dôležitej služby.

9. 8. 2020

KNIHY

Po sv. omši je možné zakúpiť si v sakristii knihy: "Šťastná, zdravá, svätá chcela by som byť" a "V tvojom náručí". Cena oboch kníh je 10€.

9. 8. 2020

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti upratovacia skupina 2. Veľmi vás prosíme o pomoc pri upratovaní kostola.