Farské oznamy na 4. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  23. 4. 2018

  Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka - spomienka

 • Utorok
  24. 4. 2018

  Utorok po 4. veľkonočnej nedeli - féria
  Sv. Juraja, mučeníka - ľubovoľná spomienka

 • Streda
  25. 4. 2018

  Sv. Marka, evanjelistu - sviatok

 • Štvrtok
  26. 4. 2018

  Štvrtok po 4. veľkonočnej nedeli - féria

 • Piatok
  27. 4. 2018

  Piatok po 4. veľkonočnej nedeli - féria

 • Sobota
  28. 4. 2018

  Sobota po 4. veľkonočnej nedeli - féria
  sv. Ľudovíta Máriu Grignona z Montfortu, kňaza - ľubovoľná spomienka

 • Nedeľa
  29. 4. 2018

  PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Oznamy pre farské spoločenstvo

22. 4. 2018

ZBIERKA NA SEMINÁR

Dnes je zbierka na seminár.

22. 4. 2018

KATECHÉZA PROVOPRIJÍMAJÚCICH

V stredu 25.4. 2018 majú všetky prvoprijímajúce deti majú povinnú účasť na sv. omši o 17.30 a po nej prípravnú katechézu.

22. 4. 2018

STRETKÁ MLADÝCH, BIRMOVANCOV A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je vo štvrtok na fare o 19.30. Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.
Birmovanci majú stretnutie v utorok ako obvykle.

22. 4. 2018

FAUSTÍNUM

Budúcu nedeľu 29. apríla 2018 bude formačné stretnutie skupiny apoštolov Božieho milosrdenstva so začiatkom o 16.00 v kostole.

22. 4. 2018

SOBÁŠE

V sobotu 28.04.2018 si v našom kostole počas sobášneho obradu o 14.00 uzatvoria manželstvo snúbenci pán Jaromír Subally a slečna Eva Svrbická a počas sobášneho obradu o 15.00 prijmú sviatosť manželstva snúbenci pán Jozef Zboran a slečna Tatiana Vaščišinová.

22. 4. 2018

KOLEGIUM A. NEUWIRTHA

Kolégium Antona Neuwirtha prijíma prihlášky do ďalšieho akademického roka. Štúdium v Kolégiu je pre všetkých vysokoškolákov, ktorí sa chcú naučiť kriticky rozmýšľať, poznať svoju vieru a získať priateľov na celý život. Prihlasovanie sa uzatvára 1. mája. Viac informácií je na www.kolegium.org alebo vzadu na výveske.

22. 4. 2018

HANUSOVE DNI

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na kresťanský akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý bude prebiehať od piatka 20. apríla až do soboty 28. apríla v divadle Malá scéna na Dostojevského rad v Bratislave. V priebehu týždňa vystúpia okrem iného kardinál Raymond Leo Burke a bývalý taliansky minister Rocco Buttiglione. Podrobný program celého festivalu možno nájsť na internetovej stránke www.bhd.sk.

22. 4. 2018

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 6.skupina - mládež. Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola i nových dobrovoľníkov a o zapojenie sa do skupín.