Farské oznamy na 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  30. 1. 2023

  féria

 • Utorok
  31. 1. 2023

  Svätého Jána Bosca, kňaza
  (spomienka)

 • Streda
  1. 2. 2023

  féria

 • Štvrtok
  2. 2. 2023

  Obetovanie Pána
  (sviatok)

 • Piatok
  3. 2. 2023

  Svätého Blažeja, biskupa a mučeníka
  alebo
  Svätého Oskára, biskupa Biela
  (ľubovoľná spomienka)

 • Sobota
  4. 2. 2023

  Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
  (ľubovoľná spomienka)

 • Nedeľa
  5. 2. 2023

  5. nedeľa v Cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

29. 1. 2023

STRETKO DETÍ; DETSKÁ SV. OMŠA ; KATECHÉZA

Stretko detí bude pokračovať vo februári.

V stredu o 17.30 bude detská sv. omša. Pred sv. omšou o 16.45 bude nácvik spevu.
Po sv. omši bude ďalšia katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.

29. 1. 2023

OBETOVANIE PÁNA - HROMNICE

Na sviatok Obetovania Pána (2.2.), sv. omša začne liturgiou požehnania sviec - hromničiek. Sviece si prineste so sebou.

29. 1. 2023

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok (2.2.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

29. 1. 2023

PRVÝ PIATOK - SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok 2.2. od 17.00 a na prvý piatok 3.2. od 17.00.

29. 1. 2023

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 4.2. bude v našom farskom kostole "fatimská sobota" o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.


29. 1. 2023

2% PRE FARNOSŤ

Aj tento rok môžete podporiť našu farnosť a jej aktivity darom 2% percent vašich daní. Vzhľadom na veľký výpadok príjmov v predchádzajúcom roku, nám vaše 2% veľmi pomôžu.
Príslušné tlačivo je k dispozícii v predsieni kostole a na farskej stránke:
http://faraluky.sk/images/data/Vyhlasenie_2022.pdf
Ďakujeme veľmi!
Postup:
1. Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o "vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň".
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane".
3. Z tohto "Potvrdenia" si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
4. Vypíšte "Vyhlásenie", k tomu si pozorne prečítajte Poučenie. Do "Vyhlásenia" doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.
5. Obe tieto tlačivá, teda "Vyhlásenie" spolu s "Potvrdením", doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

29. 1. 2023

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer má na starosti skupina 1.

29. 1. 2023

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA A INÉ

V stredu 1. ferbuára 2023 o 20.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Ja som ich poslal do sveta (Jn 17,18); Mať spoluzodpovednosť za misiu (Jn 17,18-23).

Vo štvrtok 2. februára 2023, v deň sviatku Obetovania Pána a Svetového dňa zasväteného života, bude o 17.00 v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský svätú omšu. Všetci sú srdečne pozvaní.

Spojená škola Svätej Rodiny - gymnázium pozýva všetkých záujemcov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 1. 2. v stredu od 10.00 do 15.30. V budúcom šk. roku otvára 1 triedu bilingválneho štúdia v nemeckom jazyku a 1 triedu 8-ročného gymnázia. Bližšie informácie sú na stránke školy.