Farské oznamy na 24. nedeľu v cezročnom období

Liturgický kalendár

 • Pondelok
  17. 9. 2018

  Sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi - ľubovolná spomienka

 • Utorok
  18. 9. 2018

  féria

 • Streda
  19. 9. 2018

  Sv. Januára, biskupa a mučeníka - ľubovolná spomienka

 • Štvrtok
  20. 9. 2018

  Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

 • Piatok
  21. 9. 2018

  Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

 • Sobota
  22. 9. 2018

  Panny Márie v sobotu - ľubovolná spomienka

 • Nedeľa
  23. 9. 2018

  25. nedeľa v cezročnom období

Oznamy pre farské spoločenstvo

16. 9. 2018

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri upratovaní kostola a fary a tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dôstojné slávenie hodov v našej farnosti.

16. 9. 2018

STRETKÁ MLADÝCH A DETÍ

Pozývame na stretko mladých ľudí od 18 rokov. Stretko je v utorok na fare o 19.30. Pozývame všetky deti od 6 do 12 rokov na stretko, ktoré je v piatok o 17.00 v pastoračke na fare.

16. 9. 2018

SOBÁŠE

V sobotu 22.9.2018 si v našom kostole počas sobášneho obradu o 14.30 vyslúžia sviatosť manželstva snúbenci pán Róbert Vizváry a slečna Jana Ovšonková, o 15.30 snúbenci pán Ján Hrdý a slečna Zora Pikulíková, o 16.30 snúbenci pán Milan Nýč a slečna Anna Borovská.

16. 9. 2018

UPRATOVANIE KOSTOLA

Upratovanie kostola v piatok večer po sv. omši má na starosti 6.skupina - mládež. Prosíme o pomoc pri upratovaní kostola i nových dobrovoľníkov a o ich zapojenie sa do skupín.

16. 9. 2018

PÚŤ DO RÍMA

Dávame do Vašej pozornosti púť do Ríma, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.9. - 29.9.2018. Organizátori majú ešte niekoľko voľných miest. Bližšie info na výveske.

16. 9. 2018

PÚŤ DO ŠAŠTÍNA

Dňa 6.10.2018 sa uskutoční púť ružencových bratstiev do Šaštína. Odchod je ráno o 6.30. Cena púte pre nečlenov je 5€, členovia majú púť zadarmo. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

16. 9. 2018

DETSKÝ DOBRO BAZÁR

Saleziánske stredisko na Mamateyovej vás pozýva na DETSKÝ DOBRO BAZÁR, na ktorom nájdete množstvo detských vecí za symbolicke ceny. Celý výťažok z predaja pôjde na podporu Orientačných dní (aktivít saleziánov a Domky pre základné školy). DETSKÝ DOBRO BAZÁR sa uskutoční v sobotu 29.septembra od 9:00-16:00 v saleziánskom stredisku na Mamateyke.

Zároveň vás chceme poprosiť, kto máte doma už nepotrebné, no pekné a zachovalé detské veci, môžete ich opraté doniesť v nedeľu 23.9. medzi jednotlivými omšami do pastoračnej miestnosti. Nosiť môžete detské oblečenie, obuv, hračky a detské knihy.

16. 9. 2018

CYKLOPÚŤ PO PETRŽALKE

Dnes popoludní o 14.00 začne od kostola Svätej Rodiny cyklopúť po Petržalke, ktorou si účastníci pripomenú 15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. Táto cyklopúť sa zastaví aj na krátku modlitbu v našom farskom kostole. Sprevádzať ich môžeme aj mi svojimi modlitbami.

16. 9. 2018

FARSKÁ OFERA

Dnes po sv. omšiach bude farská hodová ofera. Pán Boh odmeň!